top of page

Digitala låssystem

Med digitala låssystem erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemen är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. 

iloq-lassystem-logo.png

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom cylinderlåset kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar. Med iLOQ erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Läs mer om iLOQ här.

bottom of page