top of page

Lås & Beslag

Inom Lås & Beslag finns det mängder av produkter och lösningar. Vi kan erbjuda dig som privat/företagskund allt som behövs för ett godkänt lås/projekt.

Nyckeltillverkning

nyckeltillverkning.jpg

Vi har många olika sorters nycklar. Cylindernycklar, tillhållarnycklar, bilnycklar, cykelnycklar, specialnycklar till möbler m.m. Nyckeltillverkningen sker i moderna datorstyrda fräsmaskiner som mäter med laserteknik för högsta möjliga precision.

Dörrstängare

Dörrstängare upprätthåller skyddet i ytterdörrar, innerdörrar, branddörrar och längs utrymningsvägar i byggnader som används av allmänheten. Dörrstängarens självstängande funktion ger en hög grad av säkerhet i dörrmiljön genom att hindra dörren från att oavsiktligt lämnas öppna, stå och slå eller från att blåsa upp av stark vind.

dorrstangare.jpg
cylinderlas.jpg

Cylinderlås

Ett cylinderlås låses med nyckel från utsidan och vanligtvis med vred från insidan. Nyckeln påverkar ett antal stift inne i cylindern som styr låsmekanismen.

Har en nyckel till ett cylinderlås försvunnit kan vi lägga om cylindern åt er. Det blir enklare och mer kostnadsbesparande jämfört med utbyte till en helt ny cylinder. En omläggning av cylinder innebär att vi byter ut stiften i cylindern och ersätter de gamla nycklarna med nya.

Tillhållarlås

Tillhållarlås används ofta som extralås för att uppnå en godkänd låsenhet. Det låses upp med nyckel, både från in- och utsidan av dörren. Nyckeln trycker upp ett antal tillhållare som styr låsmekanismen direkt.

 

Tillhållarlås ingår inte i ett låssystem. Varje tillhållarlås är unikt, med unika nycklar, och samverkar inte med några andra nycklar eller lås.

tillhallarlas.jpg
kodlas.jpg

Kodlås

Kodlås är kostnadseffektivt sätt att förenkla nyckelhantering. De finns för utanpåliggande eller infällt montage. Det finns även batteridrivna kodlås för montage på dörrblad. Ni slipper risken med borttappade nycklar, som ofta får kostsamma låsbyten till följd. Ni slipper även att hantera in- och utlämning av nycklar.

utrymning.jpg

Utrymning

Det är viktigt att människor ska kunna utrymma från en byggnad vid en brand. Det är också viktigt att obehöriga inte kan ta sig in i en byggnad. Brand- och utrymningssäkerhet måste utformas tillsammans med en byggnads skalskydd för att dessa ska kunna fungera bra tillsammans. Vi hjälper gärna till med projektering och montering av utrymningsbeslag som uppfyller de svenska och europeiska standarderna SS-EN 1125, SS-EN 179 samt SS-EN 13637.

bottom of page