top of page

Passersystem

Ett passersystem hindrar obehöriga från att ta sig in eftersom dörrar hålls låsta. Borttappade nyckelbrickor kan enkelt spärras och då återfår passersystemet hela sin säkerhet.

rco-porttelefon.jpg

Porttelefon med dörröppning

Porttelefoner och portkod med dörröppning är en trygg och smidig lösning som ger boende koll på vilka som tar sig in i fastigheten. Mottagaren svarar med sin fasta telefon eller mobil och öppnar dörren med en knapptryckning. Porttelefonen fungerar dessutom som en vanlig passerläsare med endast kod, kort+kod eller bara kort. Handhavandet kan även konfigureras så att besökare exempelvis på kvällar och nätter måste trycka hela telefonnumret.

Beröringsfri läsare

Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.

rco-kodlas.jpg
bokningstavla.jpg

Information/bokningstavla

Via en stor och användarvänlig färgskärm som placeras i exempelvis trappuppgången kan den fastighetsansvarige kommunicera med alla i fastigheten. Här kan de boende göra alla sina bokningar och hämta såväl allmän som privat information gällande fastigheten.

Offline-läsare

NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare.

offline-lasare.jpg

Digital cylinder integrerat i passersystemet

digital-cylinder.jpg

Slipp nycklar helt och kom in överallt med samma tagg. Enkelt och smidigt. Det är en offlineläsare som inte kräver någon kabeldragning och den drivs av två CR2-batterier. Batteritiden är tre år och då har vi räknat på att cylindern används cirka 10.000 gånger under dessa tre år. Eftersom cylindern administreras i passersystemet går det självklart att styra behörigheten, vem som har rätt att komma in och vid vilka tidpunkter. Det enda användaren behöver göra är att tanka över behörigheten från en initieringsläsare. Det går att dela ut tillfälliga behörigheter och tappas en tagg bort spärras den enkelt i systemet.

bottom of page